• KE108KLEGO® Ninjago Movie™

  Kai™ LED Key Light

 • KE108JLEGO® Ninjago Movie™

  Jay™ LED Key Light

 • KE108LLEGO® Ninjago Movie™

  Lloyd™ LED Key Light

 • KE108NLEGO® Ninjago Movie™

  Nya™ LED Key Light

 • HE24LEGO® Ninjago Movie™

  Lloyd™ LED Head Lamp

 • TOB22LLEGO® Ninjago Movie™

  Lloyd™ LED Torch

 • TOB22KLEGO® Ninjago Movie™

  Kai™ LED Torch